สกรูปลายสว่านโปรฟาส์ท
สกรู  สกรูปลายสว่าน สกรูยึดหลังคา สกรูหลังคาลอนคู่ สกรูยึดไม้ฝา สกรูยึดหลังคาเหล็ก จากโปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว สกรูโปรฟาส์ทเจาะยึดแล้วจะไม่สามารถใช้มือคลายสกรูได้และสารเคลือบกันสนิม พร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิมด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

สกรูปลายสว่านยึดแผ่นหลังคาเหล็ก(สันลอน)

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (สันลอน) จุดเด่น

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนคู่

สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ ไตรลอน จตุลอน โปรฟาส์ทสกร