สกรูปลายสว่าน งานติดตั้งหลังคา

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่ โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเมทัลชีท

สกรูยึดแปสำเร็จรูป (ยึดแปสำเร็จกับจันทัน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่าน สำหรับงานผนังเบา

สกรูยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับโครงผนังเบา โปรฟาส์ท

สกรูซูปเปอร์ดรายวอลล์ (แทนสกรูดำ) โปรฟาส์ท

สกรูแทนรีเวท โปรฟาส์ท

พุกยิปซั่มปลายสว่าน ยิปซั่มเมต โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่าน ยึดไม้ฝา ไม้เณอร่า ไม้ระแนง ไม้พื้น

สกรูงานติดตั้งไม้ ไม้เทียม ไม้ฝา ไม้พื้น โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่านอเนกประสงค์ (หัวบัททอน) โปรฟาส์ท

สกรูปลายสว่าน สำหรับผนังคอนกรีต

ฟิกซ์คอน สกรูยึดคอนกรีต โปรฟาส์ท