สกรูยึดกระเบื้องลอนลูกฟูก

สกรูยึดลอนลูกฟูก-1

คำอธิบาย

สกรูปลายสว่าน สกรูยึดหลังคา สกรูหลังคาลอนคู่ โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว สกรู โปรฟาส์ทเจาะยึดแล้วจะไม่สามารถใช้มือคลายสกรูได้และสาร เคลือบกันสนิม พร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018
1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. สามารถเจาะเหล็กหนาได้สูงสุด 6 mm.
5. ระยะเกลียวพอดี กระเบื้องไม่ยกตัวตาม

ใช้งานร่วมกับ

อุปกรณ์

– สว่านไฟฟ้ากำลังไฟ 450w
– ซ็อคเก็ตเบอร์ 5/16
– หลังคากระเบื้องลอนลูกฟูก

สกรูยึดกระเบื้องลูกฟูก-1

ช่องทางสอบถามและสั่งซื้อ