สกรูปลายสว่านสำหรับหลังคากระเบื้อง

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่ โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก โปรฟาส์ท

สกรูยึดกระเบื้องหลังคาคอนกรีต โปรฟาส์ท