การซ่อมผนังแตกร้าวนั้นเริ่มแรกต้องสังเกตุบริเวณรอยร้าวก่อน ว่ารอยร้าวนั้นเกิดจากโครงสร้างของบ้านทรุดตัวหรือเป็นเพียงการร้าวของปูนจากการแรงสั่นสะเทือนหากเป็นรอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าควรแก้ไขอย่างไร แต่หากเป็นรอยแตกร้าวที่เกิดจากการสั่นสะเทือน คุณพ่อบ้านก็สามารถสวมวิญญานช่าง ลุกขึ้นมาทำเองได้ครับ ส่วนทำอย่างไรไปดูกันเลยครับ