063-268-2238 | 02-5240778-9 |contact@profastasia.com

ความรู้งานช่าง โปรฟาส์ท

7 น้ำยาในการซ่อมแซมเบื้องต้น

บ้านของเราเมื่ออยู่ไปก็จะต้องการซ่อมแซมบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามอายุการใช้งาน โปรฟาท์ส มี 7 น้ำยาในการ

อะคริลิค ยาแนว คือ อะไร

จากคราวที่แล้วเราพูดถึง ยาแนว คืออะไร ในภาพรวมกันมาแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงชนิดของยาแนวกันบ้าง นั้

สกรูปลายสว่าน กับขอ ป ปลา

ในการติดตั้งแผ่นกระเบื้องลอนคู่ ต้องมีอุปกรณ์ในการยึดแผ่นกระเบื้องกับโครงหลังคาโดยอุปกรณ์ที่ใช้ยึด

การติดตั้งแปสำเร็จรูป โปรฟาส์ท(ต่อ)

การต่อแปสำเร็จรูป ในจุดที่ไม่มีจันทันรองรับ และจุดที่มีจันทันรองรับ  การติดตั้งแปสำเร็จรูป (1)

เพื่อการดูแลที่ดียิ่งขึ้น-เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

โปรฟาส์ทเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า ช่างผู้รับเหมา เพื่ออำนวยควา

[DIY]ซ่อมหนังแตกร้าวด้วยยาแนวซีลเล็กซ์

การซ่อมผนังแตกร้าวนั้นเริ่มแรกต้องสังเกตุบริเวณรอยร้าวก่อน ว่ารอยร้าวนั้นเกิดจากโครงสร้างของบ้านทรุ

การติดตั้งแปสำเร็จรูป โปรฟาส์ท

เริ่มติดตั้ง แปสำเร็จโปรฟาส์ท จากแนวเชิงชายก่อน การเว้นระยะแป ให้เว้นระยะแปตามความยาวของแผ่นหลัง