สกรูหลังคาเหล็ก 3 นิ้ว สำหรับหลังคา PU – สกรู X-TITE STL

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (