063-268-2238 | 02-5240778-9 |contact@profastasia.com

ค้นหาสินค้าตามการใช้งาน

Home/ค้นหาสินค้าตามการใช้งาน

เลือกดูสินค้าตามการใช้งาน

สกรูยึดคอนกรีต

ฟิกซ์คอน สกรูยึดคอนกรีต จุดเด่น เกลียวพิเศษ 2 ชั้น ไม่ดันจนคอนกรีตแตกจับย

สกรูแทนรีเวท

สกรูแทนรีเวทยึดโครงคร่าวผนังเบา คำอธิบาย สกรูปลายสว่าน สกรูแทนรีเวท โปรฟาส์ท ส

สกรูหลังคาเหล็ก 3 นิ้ว สำหรับหลังคา PU – สกรู X-TITE STL

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (สันลอน) 3 นิ้ว สำหรับหลังคา PU จุดเด่น ออกแบบพิ