แป คืออะไร

แป คืออะไร แป คือ ส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลังคา ทำห