สกรูปลายสว่านยึดแผ่นผนังเบา(ดรายวอล)

สกรูซุปเปอร์ดรายวอล คำอธิบาย สกรูปลายสว่าน สกรูด