ซีลแลนท์ ยาแนว ซิลิโคน Sx-2000s

ซีลเลกซ์ Sx-2000s ซิลิโคน 100% ชนิดไร้กรด ป้องกั