ซีลแลนท์ ยาแนว ซิลิโคน Sx-4000

ซีลเลกซ์ Sx-4000 ซิลิโคน ชนิดแห้งเร็ว คุณภาพสูง