แผ่นโปร่งแสง ลอนคู่ สีฟ้าใส

ค่าแสงส่องผ่าน 60%

ข้อมูลเฉพาะ แผ่นโปร่งแสง ลอนคู่

  • ความกว้างของแผ่น  : 51.5 เซนติเมตร
  • ความยาวของแผ่น : 1.2 เมตร
  • ความสูงของลอน  : 54 มิลลิเมตร
  • ความหนาแผ่น  : 1.2 มิลลิเมตร
  • เทคโนโลยีการป้องกันรังสี : UVIC/UVAS
  • ระยะห่างระหว่างแปแบบโครงตรง : 100 เซนติเมตร