แผ่นสะท้อนความร้อน ฟอยล์เล็กซ์ หน้าหลังโพลีไพลีน

ฟอยล์เล็กซ์
แผ่นสะท้อนความร้อนที่สามารถป้องกันความร้อนจากชั้นใต้พื้นที่หลังคาด้วย คุณสมบัติ การสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% จึงสามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้า มาสู่ตัวอาคารได้มากเป็นพิเศษ
ขนาด 1.25 x 60 m. ม้วนใหญ่ | 1.25 x 20 m. ม้วนเล็ก

จุดเด่น
  • สะท้อนความร้อน
  • ทนทานต่อการฉีกขาด
  • ประหยัดค่าไฟ
  • ใช้งานยาวนาน

ช่องทางสอบถามและสั่งซื้อ