063-268-2238 | 02-5240778-9 |contact@profastasia.com

แผ่นสะท้อนความร้อน โปรฟาส์ท ฟอยล์เล็กซ์

สะท้อนความร้อนออกจากตัวบ้าน วัสดุผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล์แท้สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 95% ช่วยประหยัดค่าไฟ กันความร้อน เสริมความทนทานด้วนเส้นใยพิเศษ 3 ทิศทาง ทำให้เมื่อเทียบกับฟอยล์ทั่วไปจะฉีกได้ยากกว่า และด้วยคุณสมบัติที่เป็นอลูมิเนียมแท้จะทำให้ฟอยล์เล็กซ์ของโปรฟาส์ทไม่ลามไฟอีกด้วย