แปสำเร็จรูป แปหลังคา แปโครงหลังคาสำเร็จรูป

แปสำเร็จรูปโปรฟาส์ทผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงเคลือบด้วยสารป้องกันสนิม ทำให้ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน หน้าตัดถูกออกแบบพิเศษผ่านการขึ้นรูป ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยให้ความแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กกล่อง เหล็กตัว C หรือ แปเหล็กชุปสังกะสีทั่วไป มีการออกแบบโดยใช้หลักการคำนวณที่ดี ทำให้มีความแข็งแรงมาก ทนทาน นํ้าหนักเบา สามารถใช้งานได้สะดวกมากกว่าเหล็กกล่อง ไม่ต้องเชื่อม หรือทาสีกันสนิม ติดตั้งง่ายเพียงใช้สกรู

แปสำเร็จรูป หนา 1 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องลอนคู่

แปหลังคา แปสำเร็จรูป แปโครงหลังคาสำเร็จรูป สำหรับ

แปสำเร็จรูป หนา 0.55 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปหลังคา แปสำเร็จรูป แปโครงหลังคาสำเร็จรูป สำหรับ

แปสำเร็จรูป หนา 0.55 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปหลังคา แปสำเร็จรูป แปโครงหลังคาสำเร็จรูป สำหรับ

แปสำเร็จรูป หนา 0.50 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปหลังคา แปสำเร็จรูป แปโครงหลังคาสำเร็จรูป สำหรับ

แปสำเร็จรูป หนา 0.48 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

แปหลังคา แปสำเร็จรูป แปโครงหลังคาสำเร็จรูป สำหรับ

แปสำเร็จรูป หนา 1 มม. แปหลังคาสำหรับติดตั้งกระเบื้องลอนคู่

แปหลังคาลอนคู่ แปสำเร็จรูป แปหลังคาสำหรับติดตั้งก