โปรฟาส์ทเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า ช่างผู้รับเหมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นดังนี้

Website : www.profastasia.com
Email : webmaster@profastasia.com
Fanpage : profastasia
Line : profastasia