การทำงานระหว่างแผ่นสะท้อนความร้อนและแผ่นฉนวนกันความร้อนนั้นแตกต่างกันอย่างไร

แผ่นสะท้อนความร้อน

 

แผ่นสะท้อนความร้อน

แผ่นสะท้อนความร้อนจะช่วยสะท้อนรังสีความร้อนออกไปทันทีและปล่อยให้ความร้อนที่เหลือผ่านลงไปยังตัวอาคารบ้านเรือน และจากนั้นก็ใช้ประโยชน์จากช่องระบายอากาศช่วยระบายอากาศร้อนออกไป ส่วนฉนวนกันความร้อนนั้น จะทำหน้าที่กั้นกลางไม่ให้ความร้อนผ่นลงไปยังตัวอาคารบ้านเรือนแต่เมื่อระยะเวลานึงความร้อนสะสมมีมากก็จะทำให้ความร้อนแผ่ลงไปยังตัวอาคารอยู่ดี

ดังนั้นการป้องกันความร้อนเข้าไปยังตัวอาคารที่ดีที่สุด

ควรจะติดตั้งทั้งแผ่นสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยสะท้อนความร้อนที่เข้ามาและกันเอาไว้เพื่อใช้กันระบายอากาศเข้าช่วยไม่ให้ความร้อนแผ่ลงไปยังตัวอาคาร

จุดสังเกตุ

  • การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจะติดก่อนที่เราจะทำการมุงหลังคาเพราะฉะนั้นการมาติดตั้งภายหลังจึงทำได้ยุ่งยากกว่ามาก
  • ราคาของแผ่นสะท้อนความร้อนต่อ ตรม. นั้นมีราคาประหยัดกว่าฉนวนกันความร้อน ฉะนั้นก็ควรคำนวนต้นทุนและตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกวัสดุแบบใดมาลดความร้อนให้กับบ้านหรืออาคารของเรา