ซีลแลนท์ ยาแนว ซิลิโคน Sx-8000

ยาแนว ซิลิโคนไม่เป็นกรด Sx-8000 ไม่เกิดคราบ ความย