ซีลแลนท์ ยาแนว ซิลิโคน Sx-8000

ซีลเลกซ์ Sx-8000 ซิลิโคน แรงยึดเกาะสูง จับฝุ่นน้อ