สกรูปลายสว่านยึดแผ่นผนังเบา(ดรายวอล)

สกรูซุปเปอร์ดรายวอล สกรูปลายสว่าน สกรูดรายวอล ส