สกรูปลายสว่านยึดแผ่นหลังคาเหล็ก(ท้องลอน)

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (ท้องลอน) จุดเด่น

สกรูปลายสว่านยึดแผ่นหลังคาเหล็ก(สันลอน)

สกรูปลายสว่านยึดหลังคาเหล็ก (สันลอน) จุดเด่น

สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องลอนคู่

สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ ไตรลอน จตุลอน โปรฟาส์ทสกร