สกรูติดตั้งหลังคา

สกรูดรายวอล, สกรูยิปซั่ม, สกรูดำ

สกรูใช้งานแทนพุกคอนกรีต

สกรูใช้งานแทนรีเวท