แผ่นสะท้อนความร้อน

แผ่นสะท้อนความร้อนออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนที่เข้ามาสะสมในพื้นที่ว่างใต้แผ่นหลังคาและให้ลมธรรมชาติช่วยระบายความร้อนออกไปก่อนความร้อนจะสะสมสูงและแผ่ลงมาสู่ตัวอาคาร ความแตกต่างสำหรับแผ่นสะท้อนความร้อนแต่ละแบบมีดังนี้

  1. แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดฟอยล์อลูมิเนียม 2 หน้า ช่วยสะท้อนความร้อนไม่เข้ามาสะสมยังตัวอาคารและยังมีคุณสมบัติไม่ลามไฟเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
  2. แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดฟอยล์อลูมิเนียมหน้าเดียว+กระดาษคราฟ มีราคาที่ประหยัดแต่สามารถช่วยสะท้อนความร้อนได้ใกล้เคียงกับชนิดอลูมิเนียม 2 หน้า
  3. แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดฟอยล์อลูมิเนียมหน้าเดียว+โพลีไพลีน ด้านหลังของฟอยล์ด้านนึงจะเป็นพลาสติกช่วยให้เวลาติดตั้งป้องกันการฉีกขาดได้ดีขึ้นและสามารถช่วยสะท้อนความร้อนได้ใกล้เคียงกับชนิดอลูมิเนียม 2 หน้า