สกรูซุปเปอร์ดรายวอล

สกรูดรายวอล

คำอธิบาย
สกรูปลายสว่าน สกรูดรายวอล สกรูยิบซัมบอร์ด สกรูผนังเบา โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว เกลียวขนาดใหญ่และบิดขึ้นทำให้ช่วยจับยึดกับโครงผนังเบาได้แน่นกว่าสกรูทั่วไป

ขนาดสกรู
เบอร์ 6 ยาว 3/4″
เบอร์ 6 ยาว 1″

จุดเด่น
1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ
5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ใช้งานร่วมกับ


อุปกรณ์สกรูอเนกประสงค์

– สว่านไฟฟ้ากำลังไฟ 450w
– ดอกสกรูปากแฉก (ดอกฟิลลิป)
– แผ่นดรายวอล ยิบซัมบอร์ด แผ่นผนังเบา