ซิลิโคน ประเภทใช้ยาแนว กันรั่วซึม ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

โมดิฟายซีลแลนท์ ใช้ยาแนว กันรั่วซึม Low VOC ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

โมดิฟายซีลแลนท์ สีใส ใช้ยาแนว กันรั่วซึม Low VOC ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ใช้งานภายใน

โมดิฟายซีลแลนท์ชนิดกาว ใช้ยึดติดวัสดุ Low VOC ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ใช้งานภายในภายนอก