ฟิกซ์คอน สกรูยึดคอนกรีต

จุดเด่น

เกลียวพิเศษ 2 ชั้น
ไม่ดันจนคอนกรีตแตกจับยึดแน่น

หัวจับ 2in1
ใช้ได้ทั้ง ไขควงปากแบน หรือบล็อคจับ 1/4

รับนน.ได้ 100 kg.
ความยาวสกรู 20 มม.

รับนน.ได้ 300 kg.
ความยาวสกรู 32 มม.

ดอกสว่าน 4 มม.
ให้ใช้ดอกสว่านเบอร์ 4 เจาะนำและขันยึดให้แน่น

ไวท์ซิงค์
ช่วยป้องกันสนิมยาวนาน

คำอธิบาย
สกรูยึดคอนกรีต โปรฟาส์ท ฟิกซ์คอน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ชุบแข็งมาอย่างดี ช่วยลดทอนขั้นตอนการทำงานของช่างไม่ต้องใช้พุก สะดวก ประหยัดเวลา รับน้ำหนักได้สูง

การตรวจสอบคุณภาพการรับน้ำหนักโดยสถาบัน AIT และคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

จุดเด่น
1. รับน้ำหนักได้สูง
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. ลดทอนขั้นตอนการทำงาน

ภาพประกอบ

ตารางเบอร์สกรูยึดคอนกรีต

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดคอนกรีตยาว 32 มม.
  1. ยึดคอนกรีตไม่ต้องใช้พุค
  2. รับน้ำหนักได้ 300 กก.
ชุบไวท์ซิงค์ 100ตัว

ผลทดสอบสกรูยึดคอนกรีต

ฟิกซ์คอน สกรูยึดคอนกรีต

จุดเด่น

เกลียวพิเศษ 2 ชั้น
ไม่ดันจนคอนกรีตแตกจับยึดแน่น

หัวจับ 2in1
ใช้ได้ทั้ง ไขควงปากแบน หรือบล็อคจับ 1/4

รับนน.ได้ 170 kg.
ความยาวสกรู 32 มม.

ดอกสว่าน 4 มม.
ให้ใช้ดอกสว่านเบอร์ 4 เจาะนำและขันยึดให้แน่น

ไวท์ซิงค์
ช่วยป้องกันสนิมยาวนาน

คำอธิบาย
สกรูยึดคอนกรีต โปรฟาส์ท ฟิกซ์คอน ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ชุบแข็งมาอย่างดี ช่วยลดทอนขั้นตอนการทำงานของช่างไม่ต้องใช้พุก สะดวก ประหยัดเวลา รับน้ำหนักได้สูง

การตรวจสอบคุณภาพการรับน้ำหนักโดยสถาบัน AIT และคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

จุดเด่น
1. รับน้ำหนักได้สูง
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. ลดทอนขั้นตอนการทำงาน

ภาพประกอบ

ตารางเบอร์สกรูยึดคอนกรีต

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดคอนกรีตยาว 32 มม.
  1. ยึดคอนกรีตไม่ต้องใช้พุค
  2. รับน้ำหนักได้ 170 กก.
ชุบไวท์ซิงค์ 100ตัว

ผลทดสอบสกรูยึดคอนกรีต