สกรูยึดไม้ฝา ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

โปรฟาส์ท สกรูยึดไม้ฝา ไม้เฌอร่า สกรูปลายสว่านติดตั้งไม้ฝา

จุดเด่น

ปลายสว่าน
เจาะเหล็กหนาสูงสุด 3.2 มม.

ปีกคว้าน
คว้านเนื้อไม้ไม่ให้ตามเกลียว

ริบเฮด
ทำให้สกรูฝังหัวได้ลึก

ดอกไขควง #2
จับกระชับไม่โยกคลอน

ปลายแหลมเจาะไม้
มีร่องช่วยคายขี้ไม้

ไวท์ซิงค์
ช่วยป้องกันสนิมยาวนาน

คำอธิบาย
สกรูยึดไม้ฝา สกรูปลายสว่าน โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว เคลือบกันสนิมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรดด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

จุดเด่น
1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ
5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ภาพการใช้งาน

เลือกความยาวสกรูกับแผ่นไม้ฝา

การเลือกใช้ สกรูยึดไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้พื้น การเลือกใช้ สกรูยึดไม้ฝา กับโครงผนังเบา

สกรูยึดไม้ฝา ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

โปรฟาส์ท สกรูยึดไม้ฝา ไม้เฌอร่า สกรูปลายสว่านติดตั้งไม้ฝา

คำอธิบาย
สกรูยึดไม้ฝา สกรูปลายสว่าน โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว เคลือบกันสนิมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรดด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

จุดเด่น
1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ
5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ไม่มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 20 มม. (​7×3/4″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 10 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 0.7 – 3.2 มม.
ไวท์ซิงค์ 400ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 0.7 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 400ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 22 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 0.7 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 250ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง


สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 8 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
ไวท์ซิงค์ 400ตัว


สกรูไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 250ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 10 ยาว 40 มม. (​10×1.5″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 20 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 100ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 8 ยาว 45 มม. (​7×1.8″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (​7×1.8″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ปลายแหลมเจาะไม้

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง


สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 12 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
ไวท์ซิงค์ 400ตัว


สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 18 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (​7×1.5″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 30 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว

สกรูยึดไม้ฝา ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์

โปรฟาส์ท สกรูยึดไม้ฝา ไม้เฌอร่า สกรูปลายสว่านติดตั้งไม้ฝา

จุดเด่น

ปลายสว่าน
เจาะเหล็กหนาสูงสุด 3.2 มม.

ปีกคว้าน
คว้านเนื้อไม้ไม่ให้ตามเกลียว

ริบเฮด
ทำให้สกรูฝังหัวได้ลึก

ดอกไขควง #2
จับกระชับไม่โยกคลอน

ปลายแหลมเจาะไม้
มีร่องช่วยคายขี้ไม้

ไวท์ซิงค์
ช่วยป้องกันสนิมยาวนาน

คำอธิบาย
สกรูยึดไม้ฝา สกรูปลายสว่าน โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว เคลือบกันสนิมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตามมาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรดด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018

จุดเด่น
1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ
2. สารเคลือบสม่ำเสมอ
3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง
4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ
5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ภาพการใช้งาน

เลือกความยาวสกรูกับแผ่นไม้ฝา

การเลือกใช้ สกรูยึดไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้พื้น การเลือกใช้ สกรูยึดไม้ฝา กับโครงผนังเบา

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ไม่มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 20 มม. (​7×3/4″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 10 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม.
ไวท์ซิงค์ 400ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 400ตัว
สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 22 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 250ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด มีปีก

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 8 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
ไวท์ซิงค์ 400ตัว

สกรูไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 16 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 250ตัว
สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 10 ยาว 40 มม. (​10×1.5″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 20 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 100ตัว
สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 8 ยาว 45 มม. (​7×1.8″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว
สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (​7×1.8″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 26 มม.
 2. ยึดเข้าโครงเหล็กหนา 1.5 – 3.2 มม.
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว

ตารางเบอร์สกรูยึดไม้ฝาชนิด ปลายแหลมเจาะไม้

ภาพสินค้า / เบอร์สกรู การใช้งาน สารเคลือบ จำนวนบรรจุ
/ ต่อกล่อง

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 25 มม. (​7×1″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 12 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
ไวท์ซิงค์ 400ตัว

สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 32 มม. (​7×1.2″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 18 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว
สกรูยึดไม้ฝา เบอร์ 7 ยาว 45 มม. (​7×1.5″)
 1. เจาะยึดไม้ฝาความหนาไม่เกิน 30 มม.
 2. ยึดเข้าโครงไม้
 ไวท์ซิงค์ 200ตัว