สกรูซุปเปอร์ดรายวอล

สกรูดรายวอล

คำอธิบาย สกรูปลายสว่าน สกรูดรายวอล สกรูยิบซัมบอร์ด สกรูผนังเบา โปรฟาส์ท สกรูหัวคมเจาะเร็วไม่โยกคลอนใช้งานง่าย งานเสร็จเร็ว สกรู โปรฟาส์ทเจาะยึดแล้วจะไม่สามารถใช้มือคลายสกรูได้และสาร เคลือบกันสนิม พร้อมการตรวจสอบคุณภาพความทนทานสนิม ด้วยเครื่องทดสอบละอองเกลือ Salt Spray Test Machine ตาม มาตรฐาน AS2331.3.1 และความทนทานต่อกรด ด้วยเครื่อง Kesternich ตามมาตรฐาน DIN50018 1. หัวเจาะปลายสว่าน คม เจาะเร็ว ไม่ต้องเจาะรูนำ 2. สารเคลือบสม่ำเสมอ 3. ศูนย์ถ่วงดี สกรูไม่แกว่ง 4. หัวแฉกไม่ตื้น ไม่ลึกเกิน ดอกไขควงจับได้แน่น ไม่หลุดระหว่างเจาะ 5. สกรูฝังหัวได้ลึก เก็บงานได้เรียบร้อย

ใช้งานร่วมกับ


อุปกรณ์สกรูอเนกประสงค์

– สว่านไฟฟ้ากำลังไฟ 450w
– ดอกสกรูปากแฉก (ดอกฟิลลิป)
– แผ่นดรายวอล ยิบซัมบอร์ด แผ่นผนังเบา