การแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมโดยกาวยาแนวหรือแผ่นปิดรอยต่อ ให้เลือก พิจารณาจากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่การทำงาน
กาวและยาแนวมักใช้กับพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็น ร่องขนาดเล็กและมีพื้นที่แคบ การแก้ไขโดยใช้กาวยาแนวถ้าทำถูกวิธี จะทำให้ผลของการซ่อมแซมได้ผลที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในขณะที่แผ่นปิดรอยต่อมักใช้งานกับบริเวณรอยต่อของงานเข้ามุม หรือการต่อเติมหลังคาออกจากกำแพง การทำงานทำได้สะดวกแต่จำเป็น ต้องติดตั้งวัสดุเพื่อปิดทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแผ่นปิดรอยต่อ เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้เนื่องจากถูกรังสียูวีโดยตรง

การแก้ไขโดยใช้
Drytech Plus

Drytech Plus มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งได้ง่ายสำหรับพื้นที่กว้าง ติดแน่น ทนทาน ปกติช่างใช้กับงานปิดรอยต่อสันจั่ว สันตะเข้ การใช้งานสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้กับงานซ่อมแซมปัญหาเล็กๆ น้อยได้อย่างแผ่นหลังคาชำรุดแตกร้าวยังไม่สะดวกในการรื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ สามารถใช้แผ่น Drytech Plus ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารั่วซึมได้ก่อน

การแก้ไขโดยใช้
Drytech Plus

Drytech Plus มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งได้ง่ายสำหรับพื้นที่กว้าง ติดแน่น ทนทาน ปกติช่างใช้กับงานปิดรอยต่อสันจั่ว สันตะเข้ การใช้งานสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้กับงานซ่อมแซมปัญหาเล็กๆ น้อยได้อย่างแผ่นหลังคาชำรุดแตกร้าวยังไม่สะดวกในการรื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ สามารถใช้แผ่น Drytech Plus ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารั่วซึมได้ก่อน

การแก้ไขโดยใช้
Drytech Plus

Drytech Plus มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งได้ง่ายสำหรับพื้นที่กว้าง ติดแน่น ทนทาน ปกติช่างใช้กับงานปิดรอยต่อสันจั่ว สันตะเข้ การใช้งานสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้กับงานซ่อมแซมปัญหาเล็กๆ น้อยได้อย่างแผ่นหลังคาชำรุดแตกร้าวยังไม่สะดวกในการรื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ สามารถใช้แผ่น Drytech Plus ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารั่วซึมได้ก่อน
การแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมโดยกาวยาแนวหรือแผ่นปิดรอยต่อ ให้เลือก พิจารณาจากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่การทำงาน
กาวและยาแนวมักใช้กับพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็น ร่องขนาดเล็กและมีพื้นที่แคบ การแก้ไขโดยใช้กาวยาแนวถ้าทำถูกวิธี จะทำให้ผลของการซ่อมแซมได้ผลที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในขณะที่แผ่นปิดรอยต่อมักใช้งานกับบริเวณรอยต่อของงานเข้ามุม หรือการต่อเติมหลังคาออกจากกำแพง การทำงานทำได้สะดวกแต่จำเป็น ต้องติดตั้งวัสดุเพื่อปิดทับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแผ่นปิดรอยต่อ เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้เนื่องจากถูกรังสียูวีโดยตรง

การแก้ไขโดยใช้
Drytech Plus

Drytech Plus มีจุดเด่นคือสามารถติดตั้งได้ง่ายสำหรับพื้นที่กว้าง ติดแน่น ทนทาน ปกติช่างใช้กับงานปิดรอยต่อสันจั่ว สันตะเข้ การใช้งานสามารถนำมาดัดแปลงเพื่อใช้กับงานซ่อมแซมปัญหาเล็กๆ น้อยได้อย่างแผ่นหลังคาชำรุดแตกร้าวยังไม่สะดวกในการรื้อเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ สามารถใช้แผ่น Drytech Plus ซ่อมแซมแก้ไขปัญหารั่วซึมได้ก่อน

การแก้ไขโดยใช้
Sx-100 Hybrid Sealant

Sx-100 Hybrid Sealant กาวยาแนวที่มีคุณสมบัติใช้งานได้กับสภาพพื้นผิวที่หลากหลาย เหมาะกับงานยาแนวรอยต่อวัสดุเพื่อป้องกันปัญหารั่วซึม รวมถึงฝุ่นละออง แมลง เสียงรบกวน การใช้งานกาวยาแนวในงานซ่อมแซมมักจะถูกนำไปใช้กับจุดรั่วซึมที่ทำงานได้ยาก มีช่องว่างขนาดเล็ก

การแก้ไขโดยใช้
Sx-2000 Silicone Sealant

Sx-2000 1005 Rubber Silicone Sealant (Nuetral Cure) กาวยาแนวที่มีคุณสมบัติใช้งานได้กับสภาพพื้นผิวที่หลากหลาย ใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงได้ดี(ไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส) เดิมทีใช้งานยาแนวรอยต่อป้องกันการรั่วซึมในงานติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก ซิลิรอบกรอบกระจกกับอลูมิเนียม การนำมาใช้งานในการแก้ไขปัญหารั่วซึม มักนำไปใช้งานกับงานหลังคาเสียส่วนใหญ่เพราะสามารถทนทานต่อยูวีและความร้อนได้ดี