ยาแนว Sx-1000 ใช้งานภายใน

sx-1000
sealant-color_sx-1000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อะคริลิคใช้งานทั่วไป ชนิดแห้งเร็ว
High Performance Acrylic Sealant

จุดเด่น

 • สามารถทาสีทับได้
 • การยึดเกาะดี
 • ยืดหยุ่นตัวดี

การใช้งาน

 • งานรอยต่อคอนกรีดภายใน
 • งานกระจก-อะลูมิเนียมภานใน
 • งานบิวท์อินต่างๆ

ขนาดบรรจุ

หลอด 460 ml.
Sausage 300 ml.
Sausage 600 ml.

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ที่แห้งไม่เปียกชื้น
อุณหภูมิต่ำกว่า 35ºC

 ตัวอย่างการใช้งาน
SX-1000MS-SAMPLE

ยาแนว Sx-1000 ใช้งานภายใน

sx-1000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

อะคริลิคใช้งานทั่วไป ชนิดแห้งเร็ว
High Performance Acrylic Sealant

จุดเด่น

 • สามารถทาสีทับได้
 • การยึดเกาะดี
 • ยืดหยุ่นตัวดี

การใช้งาน

 • งานรอยต่อคอนกรีตภายใน
 • งานกระจก-อะลูมิเนียมภายใน
 • งานบิวท์อินต่างๆ

ขนาดบรรจุ

หลอด 460 ml.
Sausage 300 ml.
Sausage 600 ml.

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ที่แห้งไม่เปียกชื้น
อุณหภูมิต่ำกว่า 35ºC