ยาแนว ซิลิโคนชนิดกรด Sx-4000

sx-4000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ซิลิโคนใช้งานทั่วไป รุ่นคายไอกรด ชนิดแห้งตัวเร็ว
General Purpose Sealant

จุดเด่น

 • พลังยึดเกาะสูง
 • ยืดหยุ่นตัวดี
 • แห้งตัวเร็ว

การใช้งาน

 • งานกระจก – อะลูมิเนียมภายนอก
 • งานกระจก – อะลูมิเนียมภายใน
 • งานหลังคาไฟเบอร์กลาส
 • งานอุดรอยต่อทั่วไป

ขนาดบรรจุ

300ml.

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ที่แห้งไม่เปียกชื้น
อุณหภูมิต่ำกว่า 35ºC

ตัวอย่างการใช้งาน

SX-4000MS-SAMPLE

ยาแนว ซิลิโคนชนิดกรด Sx-4000

sx-4000

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ซิลิโคนใช้งานทั่วไป รุ่นคายไอกรด ชนิดแห้งตัวเร็ว
General Purpose Sealant

จุดเด่น

 • พลังยึดเกาะสูง
 • ยืดหยุ่นตัวดี
 • แห้งตัวเร็ว

การใช้งาน

 • งานกระจก – อะลูมิเนียมภายนอก
 • งานกระจก – อะลูมิเนียมภายใน
 • งานหลังคาไฟเบอร์กลาส
 • งานอุดรอยต่อทั่วไป

ขนาดบรรจุ

300ml.

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ที่แห้งไม่เปียกชื้น
อุณหภูมิต่ำกว่า 35ºC