ในยุคปัจจุบันการก่อสร้างด้วยเหล็กยังคงเป็นที่นิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเพราะความรวดเร็วในการทำงานอีกทั้งยังมีความแข็งแรงและยังไปปรับใช้คู่กับโครงสร้างอื่นได้ง่าย ถึงแม้เหล็กจะมีราคาที่สูง แต่ด้วยปัจจัยโดยรวมแล้วคุ้มค่ามากกว่า นั่นเป็นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างโดยใช้เหล็กเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

โครงสร้างของหลังคาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีการใช้งานของเหล็กมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว ทางผู้ออกแบบจะเลือกใช้เหล็กโครงสร้างที่มีความหนาที่เหมาะสมตามการรับน้ำหนักและการทำงาน โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ในยุคก่อนงานหลังคาเหล็กจะนิยมใช้กับงานโครงสร้างโกดังหรือโรงงานเท่านั้น โดยจะใช้เหล็กที่มีความหนาตั้งแต่ 3.2 – 6 มม. ในการทำแปหลังคา เพราะโครงสร้างโกดังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องการความแข็งแรงของเหล็ก แต่สิ่งที่ตามมาคือน้ำหนักของโครงสร้างที่มากขึ้น เหล็กในส่วนของโครงสร้างอื่น ๆ ก็ต้องหนาตามไปด้วย เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

ในภายหลังมีการพัฒนาเหล็กและรูปแบบในการสร้างโกดังทำให้สามารถลดความหนาของเหล็กใช้สำหรับทำแปเหลือที่เพียง 2.4 – 3.2 มม. ซึ่งเพียงพอต่อความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นการประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างที่เกินความจำเป็น

เพราะเหตุนี้เองสกรูที่ใช้สำหรับการติดตั้งงานหลังคาเหล็กจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพราะเหล็กที่บางลง การใช้สกรูแบบเดิมที่ออกแบบมาเพื่อเหล็กหนา จะทำให้การเจาะยึดไม่ดีเท่าที่ควรและอาจเป็นสาเหตุของการรั่วซึม

ในยุคปัจจุบันการใช้งานหลังคาเหล็กไม่เพียงใช้กับงานโกดังหรือโรงงานเท่านั้น ยังเป็นนิยมใช้กับงานหลังคาบ้านพักอาศัยเป็นอย่างมาก เพราะความรวดเร็วในการติดตั้ง ความทนทาน และราคาถูก โดยเหล็กที่ใช้ในการทำแปจะมีความหนา 1-1.6 มม. เท่านั้น