แผ่นสะท้อนความร้อนช่วยให้บ้านเย็นขึ้นจริงหรือ?

ปัญหาบ้านร้อนเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับบ้านในเขตสภาพอากาศของประเทศไทยเรา วิธีแก้ไขหรือป้องกันวิธีหนึ่งคือ การติดตั้งแผ่นสะท้องความร้อน เนื่องจากความร้อนส่วนใหญ่นั้นมาจากหลังคาบ้านที่รับแสงแดดโดยตรง โดยเจ้าของบ้านมักจะได้รับคำแนะนำให้ติดฉนวนหรือแผ่นสะท้อนความร้อน แล้วเกิดข้อสงสัยว่าแผ่นสะท้อนความร้อนนี้สามารถป้องกันความร้อนได้จริงหรือไม่ เจ้าของบ้านหรือผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านจึงควรทำความเข้าใจกับเจ้าแผ่นสะท้อนความร้อนกันก่อน

วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นสะท้อนความร้อน คือ อลูมินั่มฟอยล์ ซื่งอาจจะมีหลายชั้นร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ใยแก้ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ขาดง่าย ข้อควรระวังในการเลือกซื้อ คือ ผู้ผลิตบางรายอาจจะใช้ เมทัลไลท์ฟิล์ม ในการผลิตซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ทนต่อความร้อนทำให้เสื่อมสภาพเร็ว และนี้คือปัจจัยที่ทำให้การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแล้วไม่ได้ผล

 แผ่นสะท้อนความร้อนทำงานยังไง

แผ่นสะท้อนความร้อนอาศัยความเงาของแผ่นอลูมินั่มฟอยล์  โดยสะท้อนแสงและความร้อนออกไป เนื่องจากความเงาของแผ่นทำให้เกิดการแผ่รังสีความร้อนที่ต่ำ กว่าวัสดุที่ผิวไม่เงา ซึ่งการแผ่รังสีความร้อนของอลูมินั่มฟอยล์ ที่มีคุณภาพสูงจะมีการแผ่รังสีความร้อนเพียง 5% และสะท้อนแสง 95% ซึ่งจะทำให้เกิดการป้องกันความจากหลังคาได้เป็นอย่างดี

radiation_aluminum

ภาพตัวอย่าง : การดูดซับความร้อนของวัสดุผิวเงามัน

radiation_other

ภาพตัวอย่าง : การดูดซับความร้อนของวัสดุทั่วไป

           จึงสรุปได้ว่าการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน มีส่วนช่วยในการป้องกันความร้อนสะสมและการแผ่รังสีความจากแผ่นหลังคา ที่จะเข้ามาภายในตัวบ้าน จึงทำให้บ้านที่เราอยู่อาศัยมีอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญ คือการเลือกใช้แผ่นสะท้อนความร้อนที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนแล้วจะช่วยป้องกันความร้อนให้กับบ้านของเราอย่างมีประสิทธิภาพ