ยาแนว คืออะไร

ยาแนว หรือ วัสดุยาแนวรอยต่อ (Sealant) คือ วัสดุที่ใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุต่างๆ ซึ่งยาแนวจะมีความสามารถในการยืดหยุ่นที่ดีและทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นละออง น้ำ ก๊าซที่อาจจะผ่านเข้าระหว่างรอยต่อได้ หรืออาจเรียกว่า “กาว หรือ กาวยาแนว” ก็ได้เพราะเป็นการเชื่อมประสานวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นสารที่มีคุณสมบัติกึ่งเหลว เพื่อสามารถที่จะแทรกไปตามบริเวณซอกของรอยต่อได้ และจึงทำปฏิกิริยาแข็งตัวแต่ยังมีความยืดหยุ่นตัว เพื่อให้วัสดุสองชิ้นที่นำมาต่อกันนั้นสามารถขยายตัว-หัดตัว หรือเคลื่อนไหวได้ประมาณหนึ่ง โดยที่วัสดุยาแนวยังคงอยู่และไม่แตกร้าวsealex

ในงานก่อสร้างนั้น ต้องใช้ยาแนวทั้งในงานโครงสร้าง เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างที่ผู้วิศวกรหรือผู้สร้างได้เว้นไว้เพื่อความจำเป็นทางด้านการก่อสร้างหรือเพื่อลดการแตกร้าว หรือการเคลื่อนตัวและการยืดหดขยายตัวของวัสดุโครงสร้าง

SX-100MS-SAMPLE

ยาแนวใช้สำหรับงานโครงสร้าง

และในงานสถาปัตย์ งานภายในอาคาร ก็ใช้ยาแนวในการ อุด ปิด รอยต่อต่างๆ ในการปิดงาน เช่น รอยต่อขอบวงกบประตูหน้าต่าง รอยต่อระหว่างอลูมิเนียมกับผนังอิฐ รอยต่อระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปิดพื้นผิวของฝ้าเพดาน ฯลฯ

SX-900MS-SAMPLE

การใช้งานยาแนวภายในอาคาร

จะเห็นได้ว่า ยาแนวหรือ วัสดุอุดรอยต่อนี้มามีบทบาทในงานก่อสร้างมากมาย ซึ่งยาแนวนี้มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดยแบ่งเป็นประเภทได้ 4 ประเภทคือ

  1. ซิลิโคนยาแนว
  2. อะคริลิคยาแนว
  3. โพลียูริเทนยาแนว
  4. โมดิฟายซิลิโคนยาแนว

ในครั้งหน้าเราจะมาเจาะลึกกันว่า ยาแนว หรือ วัสดุยาแนวรอยต่อ แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร และเหมาะกับการใช้งานแบบไหน ติดตามดูกันนะครับ